Savjet roditelja

ČLANOVI SAVJETA RODITELjA ZA ŠKOLSKU 2021-2022. GODINU

Odjeljenje/Ime i prezime

I1 Ivana Tica

I2 Tanja Kaurin

I3 Biljana Krndija

ID Dragoslava Latinović

II1 Igor Prerad

II2 Andrea Erak Latinović

II3 Tanja Žunić

IID Slaviša Dojčinović

III1 Radiša Račić

III2 Jelena Protić Popović

III3 Jelena Kostić

IIID Tatjana Kesić

IV1 Zorica Adžić

IV2 Nemanja Lubura

IV3 Tanja Žunić

IVD

V1 Snježana Rudić

V2 Nataša Marinković

V3 Sanja Katan Grbić

VD Milana Bjelić

VI1 Katica Dabić

VI2 Sandra Miteva Đorđević

VI3 Olivera Lovrić

VI4 Strahinja Šukalo

VII1 Slađana Tovilović

VII2 Nataša Vržina

VII3 Vesna Dedić

VIII1 Maja Davidović

VIII2 Stefan Bojko

VIII3 Nikola Babić

IX1 Zorica Milišić

IX2 Milena Glavašević

IX3 Tanja Žunić