Savjet učenika

U našoj školi djeluje Savjet učenika, koji brine o zaštiti i promovisanju prava učenika. Savjet učenika čini predsjedništvo: predsjednik, zamjenik predsjednika, zapisničar i nastavnik – koordinator kojeg imenuje Nastavničko vijeće. Bira se javnim glasanjem na prvoj konstitutivnoj sjednici.

Svako odjeljenje na početku školske godine bira javnim glasanjem po dva predstavnika u Savjet. Članstvo u Savjetu učenika traje jednu školsku godinu.

Godine 2008. usvojen je Pravilnik o radu Savjeta učenika naše škole.

Aktivnosti Savjeta učenika mogu se finansirati: donacijama, dobrovoljnim prilozima, iz materijalnih sredstava škole, iz sredstava obezbjeđenih dobrovoljnim radom ili sakupljanjem sekundarnih sirovina i iz drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Ciljevi i zadaci Savjeta učenika

 • Promoviše interese škole u lokalnoj zajednici na čijem području se nalazi škola
 • Predstavlja stavove učenika Školskom odboru
 • Podstiče angažovanje učenika u radu škole
 • Informiše upravne organe škole o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno
 • Promoviše pravo učenika i podstiče na društveno koristan rad u zajednici
 • Razmatra pitanja uspjeha učenika, školskog kalendara, ekskurzija i izleta učenika, uslova rada škole i drugih pitanja utvrđenih aktima škole
 • Učestvuje u izradi i ostvarivanju odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.

Na osnovu člana 25. Pravilnika o radu Savjeta učenika, zadaci rada članova Savjeta učenika su:

 • Član Savjeta učenika obavezan je da prisustvuje sjednicama Savjeta, a kad bude pozvan i sjednicama Školskog odbora, Nastavničkog vijeća, Savjeta roditelja, i drugih stručnih organa škole
 • Član Savjeta učenika je dužan da na tim sjednicama bude aktivan i da prenosi stavove, mišljenja i prijedloge Savjeta učenika
 • Član Savjeta učenika dužan je da riješava prigovore i zahtjeve učenika
 • Član Savjeta učenika dužan je da predlaže učenike odjeljenjske zajednice za pohvale i nagrade
 • Član Savjeta učenika dužan je da donosi odluke o organizovanju humanitarnih akcija, akcija prikupljanja sekundarnih sirovina, te usmjeravanju prikupljenih sredstava
 • Član Savjeta učenika je dužan da sarađuje sa drugim školama, društvenim institucijama, Školskim odborom, Nastavničkim vijećem i Savjetom roditelja.