Podmladak Crvenog krsta

Crveni krst je jedinstvena humanitarna, dobovoljna nevladina organizacija koja djeluje u oblasti zdravstva i socijalne politike na teritoriji, takođe osnovana kao vid sekcije u našoj školi pod rukovodstvm nastavniceBorjane Đukić. Osnovni principi Crvenog krsta su humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost. Crveni krst svake godine obilježava značajne datume i pojačava svoje aktivnosti.
24. mart – Međunarodni dan borbe protiv tuberkuloze
8. maj – Međunarodni dan Crvenog krsta
11. maj – Dan dobrovoljnih davalaca krvi
8-15. maj – Nedelja Crvenog krsta
14-21. septembar – Nedelja borbe protiv tuberkuloze
1. oktobar – Međunarodni dan starih
5-11. oktobar – Nedelja djeteta
1. decembar – Dan borbe protiv side
8-15. decembar – Nedelja upozoravanja na opasnost od mina