Nastavnici – predmetna nastava

Srpski jezik
Milena Škrbić
Vesna Vrančić
Sanela Predragović
Vesna Đurašinović

Engleski jezik
Branislava Tabaković
Nikolina Hrnić
Dijana Kaurin

Njemački jezik
Sanja Keleman
Boris Kozić

Matematika  
Dragana Grbić
Matilda Petrušić
Marko Milovanović
Irena Bojičić

Fizika
Marko Milovanović
Matilda Petrušić

Tehničko  obrazovanje
Tatjana Medarević

Informatika
Tatjana Medarević
Dragana Grbić
Irena Bojičić

Hemija
Slađana Španjić

Biologija
Borjana Đukić
Saša Mandić

Geografija
Vlado Rudić
Silva Stojičić
Tanja Rodić

Istorija
Vlado Rudić
Tanja Rodić

Demokratija i ljudska prava
Tanja Rodić

Likovna kultura
Milorad Pantelić

Muzička kultura
Gordana Majstorović (Gorana Paspalj)

Pravoslavna vjeronauka
David Drinić
Zoran Slijepčević

Fizičko vaspitanje
Ljiljana Kesić
Dragana Amidžić