Likovna sekcija

U našoj školi likovna sekcija ima dugu tradiciju. Broji 10-15 učenika a od ove godine realizuje nastavnik Milorad  Pantelić. Kroz sekciju se  njeguje likovno stvaralaštvo djece, pripremaju se izložbe u čast školskih i državnih praznika, prati se savremena likovna kretanja, redovno posjećuju likovne manifestacije u gradu. Zadatak sekcije je da razvija sposobnosti učenika za opažanje oblika, veličina, boja, svjetlina i položaj oblika u prirodi.

Cilj sekcije je da razvija ljubav i sposobnost za nova kreativna rješenja u dizajnu i primjena dizajna u svim sverama industrijske proizvodnje.

Na likovnoj sekciji govorimo i radimo o likovnim tehnikama, crtanju, slikanju, grafici, vajarstvu.

15060239_1317191498312610_1793919153_o15060422_1317191604979266_530168946_o

15065066_1317191544979272_1125431108_o

15064121_1317191554979271_260472573_o