Savjet roditelja

ČLANOVI SAVJETA RODITELjA ZA ŠKOLSKU 2023-2024. GODINU

Odjeljenje/Ime i prezime

I1 DRAGAN NINIĆ
I2 TANJA CUPAĆ
I3 DARIJA GALONJA
ID
II1  RADIŠA RAČIĆ
II2  NIKOLINA GAŠIĆ
II3  IVANA TICA
IID  SLAĐANA GRAORAC
III1  IVANA TICA
III2  SRĐAN JAĆIMOVIĆ
III3  BILJANA KRNDIJA
IIID  SVJETLANA DOJČINOVIĆ
IV1  IGOR PRERAD
IV2  SLAĐANA NIKIĆ
IV3  TANJA ŽUNIĆ
IVD  DARKO RADANOVIĆ
V1  RADIŠA RAČIĆ
V2  ANA KAJKUT
V3  JELENA KOSTIĆ
VD  TATJANA KESIĆ
VI1  BILJANA DALJEVIĆ
VI2  NEMANJA LUBURA
VI3  SINIŠA TODOROVIĆ
VI4  TANJA ŽUNIĆ
VII1  DRAGANA JOVANIĆ
VII2  ANDREJ ĐUKIĆ
VII3  ALEKSANDRA MITRIĆ
VIII1  KATICA DABIĆ
VIII2  IGOR MITROVIĆ
VIII3  OLIVERA LOVRIĆ
VIII4  STRAHINJA ŠUKALO
IX1  MILENA GLAVAŠEVIĆ
IX2  GORANKA SARIĆ
IX3  VESNA DEDIĆ