Pomoćno i tehničko osoblje

Radnice na održavanju čistoće
1. Stana Čegar-spremačica
2. Slavica Tadić-spremačica
3. Dragana Slavujević, spremačica u PB
4. Biljana Miljuš-spremačica
5. Dijana Mitraković-spremačica
6. Jelena Božić-spremačica područna škola Drakulić
7. Nevenka Zeljković-spremačica
8. Dijana Mišić-spremačica
9. Danica Stijaković_spremačica u produženom boravku u PO Drakulić

Domari u školi
1. Radovan Joldzić
2. Vojo Mutić

Noćni čuvar
1. Miodrag Trubajić