Likovna sekcija

Rad LIKOVNE sekcije se zasniva na interesovanjima za proširivanje i produbljivanje umijenja i vještina u likovnom stvaralaštvu. Učenici na časovima likovne sekcije stiču nova saznanja i dostignuća tu stečena, mogu da primjene i iskoriste za kreiranje svojih ličnih odgovora i pitanja postavljenih kroz likovni jezik. To su časovi i vrijeme koje još uvijek mogu da posvete igri, kroz stvaranje i razvijanje talenta. Rezultati rada sekcije uvijek su jasno istaknuti i ne mogu proći nezapaženi na školskim panoima kao i izložbama organizovanim pod raznim temama, praćeni godišnjim dobima i praznicima značajnim za školu i okolinu.

15133648_1317033301661763_206435842_o

15060190_1317048121660281_337791485_o

15102267_1317032264995200_1144029543_o

15126206_1317032468328513_1700331747_o

15127440_1317032878328472_78562360_o

15063980_1317032728328487_2031979501_o

15134040_1317033171661776_1219162731_o