Sekcija njemačkog jezika

Od 1. novembra počela je sa radom i sekcija iz njemačkog jezika. Ova sekcija je namijenjena učenicima koji žele da ispolje svoju kreativnost, maštovitost, nove ideje i da usavršavaju njemački jezik. Učenici ove sekcije imaju priliku da učestvuju u raznim kulturno- jezičkim aktivnostima i da u radu, pored ostalog, koriste i svoje informatičke vještine. Sekciju vodi nastavnica Sanja Keleman