Građevinska – inovatorska sekcija

Sekcija Građevinsko-inovatorska radi u sklopu predmeta Tehničko obrazovanje. U toj sekciji
članovi sekcije se usavšavaju u korišćenju alata i mašina iz školskog kabineta. Mali broj učenika se
opredjeljuje za ovaj vid sekcije jer nije popularan fizički rad i stvaralaštvo. Međutim, iako malobrojni,
članovi sekcije svake godine promovišu svoj rad kroz sajam inovacija ,,INOST“ koji se održava u našem
gradu. Sa radovima inovatorske sekcije na sajam inovacija obevzno se priključuju i radovi učenika od
prvog do petog razreda.
Posebno talentovani učenici-inovatori i njihovi radovi su se promovisali i na sajmovima u Novom
Sadu (Tesla fest) i u Zagrebu (Inova), kao i u vrijeme rada nastavnice Ljubice Radišić koja je svoje
takmičare vodila na takmičenje i u Federaciju BiH (Travnik i Velika Kladuša) .
Rukovodilac građevinsko-inovatorske sekcije je nastavnica Tatjana Medarević.