Informatička sekcija

U vrijeme informatičke revolucije i napretka, učenici starijih odjeljenja rado se opredjeljuju za
sekciju koja uključuje praktičnu primjenu računara. Na sekciji se rade različite oblasti kao što je:
programiranje, grafički dizajn, robotika, obrada školskog lista ,,Prijatelj“ i dr. U sekciju su uključen veliki
broj učenika i taj broj opada kako prolazi školska godina.
Pojedini učenici iz sekcije su izuzetno talentovani i tako ostavruju dobre rezultate u radu na
računarima. Svoje sposobnosti i znanje iz programiranja su dokazali na Republičkim i državnim
takmičenjima učenika osnovnih škola. Potrebno je naglasiti da se programiranje radi od osmog razreda
prvi put i uči poseban način rješavanja problemskih zadataka iz matematike i fizike i zbog toga je uspjeh
tih pojedinaca veoma značajan.
Priprema školskog časopisa je zahtjevan i dugotrajan proces koji obuhvata poznavanje rada u
grafičkom programu CorelDraw, pravilno korišćenje tastaure i poznavanje programa za obradu teksta i
postupak skeniranja likovnih radova i obradu istih u programu za obradu slika. Rezultat rada ove
aktivnosti sekcije je vidljiv svake godine kada izađe školski list.
Rukovodilac informatičke sekcije je nastavnica Tatjana Medarević.