Debatni klub

Debata je argumentovana rasprava, koja pospješuje razvoj kritičkog mišljenja, kulturu Debata je argumentovana rasprava, koja pospješuje razvoj kritičkog mišljenja, kulturu dijaloga, timski duh i građanski aktivizam.
Debata (govorničko umijeće):
 Obogaćuje rječnik
 Oslobađa nas treme
 Potiče kritičko mišljenje
 Potiče na kreativnost u oblikovanju i izražavanju vlastitiog mišljenja i stavova
 Olakšava komunikaciju s drugima

Dugoročan cilj uključivanja učenika u Debatni klub je…
 Pretvaranje učenika iz pasivnih slušaoca nastavnog gradiva u aktivne učesnike stvaranja znanja kroz samostalno istraživanje, raspravu, postavljanje pitanja, razgovor..
 obazovati u smjeru kritičkog posmatranja svijeta i kvalitetnije učestvovanje u društvenom i budućem građanskom životu.

Sekciju vodi nastavnica Silva Krecelj.