Crveni krst

Rijetko koja organizacija, posebno humanitarna ili dobrotvorna ima toliki sadržaj rada kao Crveni krst.
Dio ove organizacije je Podmladak Crvenog krsta koga čine i učenici naše škole. Neki od sadržaja rada u
školskom Podmlatku Crvenog krsta su:
– obuka i takmičenje u pružanju prve pomoći
– takmičenje o poznavanju pokreta Crvenog krsta
– takmičenje na kvizu „MISLI MINE 2017“
– borba protiv tuberkuloze
– akcija čišćenja i uređenja skolskih dvorišta i okoline
– sabirne akcije u odjeći, obući, školskom priboru, udžbenicima i td.
– velike tradicionalne akcije: – Nedjelja Crvenog krsta i Nedjelja borbe protiv tuberkuloze
– informisanje – pano Crvenog krsta

Sekciju vodi nastavnica Tatjana Borenović.