Ekološka sekcija

Glavni cilj ekološke sekcije jeste podizanje ekološke svijesti kod učenika. Kroz rad ove sekcije učenici se
teoretski i praktično upoznaju sa osnovnim ekološkim pojmovima, načinima zagađivanja životne sredine
kao i zaštitom iste. Osnovni moto sekcije jeste „MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO“. U prvom
polugodištu školske 2017/2018 godine ekološka sekcija učestvuje u projeku Vodovoda i Centra za
životnu sredinu na temu „ SAČUVAJMO NAŠE RIJEKE, SAČUVAJMO VRBAS“.
U saradnji sa građevinskom sekcijom naše škole i nastavnicom Tatjanom Medarević učenici rade na
izradi makete na zadatu temu projekta. Ekološku sekciju vodi nastavnica Tatjana Borenović.