Mladi matematičari

Matematika je kraljica nauka, a aritmetika je kraljica matematike.“ (Karl Fridrih Gaus)
„Ko razumije geometriju posjeduje moć razumijevanja svijeta.“ (Galileo Galilej)
Sekcija „ Mladi matematičari“ okuplja učenike četvrtog razreda. Članovi ove sekcije mogu da budu svi učenici koji pokazuju naklonost i ljubav prema matematici.
Učenici se posmatraju kao mali istraživači koji tragaju za rješenjima zanimljivih- logičkih zadataka, te težih zadataka koji prate redovni nastavni program matematike za četvrti razred.
Prava je radost otkriti princip rješavanja magičnih kvadrata. Osmijeh na lice izmami uspješno uvježban matematički trik, kada učenici pogode zamišljen broj, broj godina učiteljice, komšinice… Ponekad plovimo kroz vrijeme, upoznajući se sa poznatim matematičarima prošlih vremena, kroz priče o njima i anegdotama iz njihovog života.
Moto nas, mladih matematičara, je: „Probudi istraživača u sebi!!!“