Biblioteka

Biografija: Mirjana Prodanović, bibliotekar u Osnovnoj školi «Aleksa Šantić“ Banja Luka, rođena 1960. godine u Banjoj Luci. Završila Upravnu školu 1979. godine u Banjoj Luci.
Od 1980. godine započela svoj radni vijek u Medicinskom centru, a potom u Osnovnoj školi «Karlo Rojc» kao sekretar škole, sve do 1992. godine kada završava Pedagošku akademiju i postaje nastavnik razredne nastave. Od septembra mjeseca 1992. godine dolazi u Osnovnu školu «Aleksa Šantić» i radi kao nastavnik razredne nastave. Nakon kraćeg vremena prelazi u školsku biblioteku i nastavlja sa edukacijom za rad u biblioteci te stiče zvanje viši knjižničar. Veoma dobro i savjesno obavlja svoj posao, ima dobru saradnju sa radnim kolegama i učenicima, pruža im svakodnevno stručnu pomoć oko izora lektire i uopšte potrebne literature za svakodnevni rad.