Direktor

SVJETLANA RADUSIN, diplomirani pedagog – profesor pedagogije

Rođena 1965. godine u Bosanskoj Krupi, gdje je završila osnovnu i srednju školu, smjer
Organizacija kulturnih aktivnosti.
Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1989. godine i stekla zvanje diplomirani
pedagog-profesor pedagogije.
Zbog svoje stručnosti, metoda rada i unapređenja vaspitno-obrazovnog rada u cjelini, 2012.
godine promovisana je u zvanje mentora.
Nakon dvadeset i pet godina staža na radnom mjestu pedagoga, 2016. godine, imenovana je za
direktora JU OŠ ,,Aleksa Šantić“ i od tada, uz apsolutnu podršku kolektiva, veoma
uspješno rukovodi ovom ustanovom, koristeći sva prethodno stečena profesionalna znanja i
iskustva.
Bila je predsjednik Aktiva pedagoga osnovnih škola banjalučke regije;
Član tima za vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada rada škola u Republici
Srpskoj;
Član upravnog odbora Društva pedagoga Republike Srpske u četvorogodišnjem mandatnom
periodu;
Mentor mnogim studentima i pripravnicima;
Koordinator Projekta ,,Prevencija vršnjačkog nasilja“, pod pokroviteljstvom Evropske
unije;
Učesnik brojnih radnih grupa, naučno-stručnih konferencija, seminara, savjetovanja iz
oblasti:
– dječijih prava i nenasilne komunikacije;
– karijernog vođenja i savjetovanja;
– inkluzivnog obrazovanja;
– darovitosti i talentovanosti;
– informacionih tehnologija;
– razvoja kritičkog mišljenja;
– kvaliteta nastavnog procesa;
– vrednovanja kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova.
Ponosna što je autor teksta školske himne sa kojom dvadeset godina počinje svaki kulturno-
zabavni program škole i koju generacije i generacije učenika vole i pjevaju od prijema
prvačića pa do maturske večeri i koju nose u srcu kao simbol
,,Škole koja se voli“.