Nastavni kalendar

Početak školske godine 1. 9. 2022. godine
Kraj prvog polugodišta 30. 12. 2022. godine

Početak  drugog polugodišta 23. 1. 2023. godine

Zimski raspust: 2. 1. 2023. – 20. 1. 2023. godine
Proljećni raspust: 10. 4. 2023. – 14. 4. 2023. godine

Vaskršnji ponedjeljak 17. 4. 2023. godine (neradni dan)

Praznični dani:
* 21. novembar – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH
* 1. maj i 2. maj – Praznik rada
* 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom