Nastavni kalendar

Početak školske godine 1. 9. 2023. godine
Kraj prvog polugodišta 29. 12. 2023. godine

Početak  drugog polugodišta 22. 1. 2024. godine

Zimski raspust: 3. 1. 2023. – 19. 1. 2024. godine
Proljećni raspust: 29. 4. 2024. – 3. 5. 2024. godine

Vaskršnji ponedjeljak 6. 5. 2024. godine (neradni dan)

Praznični dani:
* 21. novembar – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH
* 9. maj – Dan pobjede nad fašizmom