O nama

VIZIJA ŠKOLE

U podsticajnoj sredini, uz podršku i saradnju nastavnika i roditelja vaspitati i obrazovati srećnog i uspješnog učenika, koji će biti otvoren za cjeloživotno učenje, osposobljen da stečena znanja primjenjuje u životu i nadasve human čovjek na dobrobit društvu.

Moto škole: ,,Stvaramo ljude, danas male, a sutra veće od nas”.

MISIJA ŠKOLE

 • osiguravamo kvalitetno obrazovanje učenika koristeći savremene metode i oblike rada;
 • podstičemo razvoj opšte kulture;
 • podstičemo i pripremamo učenike za cjeloživotno učenje;
 • omogućavamo kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih;
 • otvorenom komunikacijom stvaramo toplo, sigurno i poticajno okruženje za lični razvoj učenika,
 • učimo jedni od drugih, pomažemo jedni drugima i aktivno slušamo jedni druge, pazeći pri tom na individualnost svakog;
 • vaspitnim djelovanjem podstičemo razvoj pozitivnih osobina kao što su iskrenost, odgovornost, ustrajnost, prijateljstvo, briga za druge,poštovanje, tolerancija, te njegujemo moralne i etičke vrijednosti i nenasilno rješavanje sukoba
 • razvijamo i njegujemo timski rad;
 • njegujemo kritičko razmišljanje, stvaralaštvo i kreativnost;
 • posebno brinemo za učenike s teškoćama urazvoju;
 • sarađujemo s roditeljima i lokalnom zajednicom, te podstičemo partnerske odnose;
 • brinemo za okolinu.

 CILj

Sticanje trajnog i primjenjivog znanja, te osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i lični razvoj.

Vrijednosti koje njegujemo u školi:

• vaspitanje i obrazovanje učenika
• dobra organizacija rada
• odgovorenost prema radu
• dobri međuljudski odnosi i saradnja svih interesnih grupa
• unapređenje vaspitno-obrazovnog rada i stručno usavršavanje nastavnika
• učešće učenika na raznim takmičenjima
• zdrav život i očuvanje prirode
• humanost, poštovanje, drugarstvo, solidarnost, vjerska i nacionalna tolerancija
• uvažavanje kulturne, socijalne i obrazovne različitosti.