Dan dječijeg stvaralaštva, 6.juni 2023. godine

Dan dječijeg stvaralaštva, 6.juni 2023. godine. Prepuna škola, još punija srca!
Pozdravni govor direktorke Svjetlane Radusin
“Dragi gosti, dragi domaćini dobar vam dan!
Evo nas na kraju još jedne nastavne godine. Od prošlogodišnje priredbe napredovali smo, mnogo šta naučili, suočavali se sa brojnim iskušenjima i izazovima, i trudili se da na
njih spremno odgovorimo.
Nastojali smo da pratimo savremene tokove nauke i društva, ali istovremeno i da njegujemo tradiciju, da budemo prepoznatljivi po istinskim vrijednostima.
Učili smo učenike kako da rade na svome obrazovanju, da otkrivaju i razvijaju svoje potencijale, empatiju, ekološku svijest, inkluzivne stavove, sportski duh. Prije svega,
rekla bih, nastojali smo da djelujemo svojim primjerom, da pod ovim krovom vlada pozitivna klima i učenici to osjete i prenose u svoj kolektiv.
Nikad ne zaboravljamo da je škola sredina u kojoj je vaspitno djelovanje prioritetno.
Manifestacije poput ove, takođe govore u prilog tome. Danas će naši učenici pokazati talente i kreativnost iz raznih oblasti, podijeliti sa nama svoje uspjehe, dobiti
zaslužena priznanja, a prije svega aplauze i podršku svih nas.
Jer podrška u životu je izuzetno važna, tako je dugo je na našem panou u holu stajao moto:
,,Iza svakog djeteta koje vjeruje u sebe stoji roditelj koji je prvi vjerovao u njega!”
Međutim, podrška nije važna samo djeci, i odrasli joj se raduju, i odraslima je ona vjetar u leđa i motiv za još bolje! Zato ćemo danas aplauzom nagraditi i uspješne članove našeg kolektiva.
Svoje školovanje završavaju osamdeset i četiri mala maturanata! Njihovo mjesto će popuniti tačno osamdeset i četiri đaka prvaka, koliko ih je upisano za školsku 2023/24. godinu! Zaželimo da svaku generaciju koja odlazi, zamijeni brojnija koja dolazi, da školske klupe i dvorišta budu što punija, šarenija i glasnija!”

Priznanja:
* Nastavničko vijeće dodijelilo je posebno priznanje nastavniku Vladi Rudiću za izuzetne istorijske časove, njegovanje kulture sjećanja i prenošenje znanja iz istorije brojnim generacijama naše škole;
* Dodijeljeno je priznanje profesorici Dragani Grbić, Tatjani Medarević, Ireni Bojičić, Gorani Kočić;

* Dodijeljena su priznanja i nagrade za postignute sportske rezultate;
* Najbolji u generaciji! Naši vukovci dobili su Vukove diplome;
* Anka Vuković, učenik generacije, dobitnik je priznanja Zlatno pero.