EVIDENCIJA DJECE DORASLE ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE 2023/2024 god.

Poštovani roditelji,
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske omogućilo je svim zainteresovanim roditeljima da za narednu školsku 2023/2024. godinu izvrše elektronski upis učenika u prvi razred osnovne škole uz korišćenje internet platforme eUpis.
Roditelji koji nisu uspjeli elektronski upisati dijete, mogu lično doći u prostorije stručne službe škole od 15. marta do 31. marta 2023.god. , od 8.00 do 14.00 časova radi evidencije djece. Tom prilikom će dobiti i termin testiranja djeteta.
U prvi razred za školsku 2023/2024. godinu obavezno se upisuju djeca koja zaključno za 31. avgustom tekuće godine navršavaju šest godina. Na zahtjev roditelja, u prvi razred mogu biti upisana i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je dijete spremno za polazak u školu.
U prvi razred upisuje se i dijete starije od šest godina koje zbog bolesti ili drugih razloga nije bilo upisano u školu.
Dokumentacija potrebna za upis djeteta u prvi razred koje nije elektronski evidentirano je:
1. Izvod iz matične knjige rođenih,
2. Uvjerenje o prebivalištu,
3. Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove kojim se procjenjuje zdravstvena sposobnost djeteta za polazak u školu.
Na osnovu elektronske saglasnosti roditelja, u okviru internet platforme eUpis, osnovna škola preuzima sve potrebne podatke za upis učenika u prvi razred iz
informacionih sistema Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova, a koji su sadržani u Izvodu iz matične knjige rođenih, Uvjerenju o državljanstvu i Uvjerenju o prebivalištu.
Roditelji koji u toku popunjavanja podataka o učeniku, u okviru internet platforme Ministarstva prosvjete i kulture eUpis, daju saglasnost za korišenje digitalnih setova podataka iz evidencije institucija Republike Sprske nisu dužni da dostavljaju Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu i Uvjerenje o prebivalištu u štampanom obliku.
Internet platforma eUpis kreirana je u skladu sa najvišim standardima i zahtjevima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi sa zaštitom ličnih podataka.
Ministarstvo prosvjete i kultre naglašava da roditelji koji ne žele da koriste internet platformu eUpis i dalje imaju mogućnost da, kao što je bio slučaj u prethodnom periodu, upis učenika izvrše u prostorijama vaspitno-obrazovne ustanova u skladu sa upisnim područjem.
Internet platforma za eUpis učenika dostupna je svim zainteresovanim roditeljima budućih prvačića na veb-stranici https://eupis.skolers.org/ putem koje
prijava djece za upis traje do 15. 3. 2023. godine. Stranici se može pristupiti uz korišćenje bilo kojeg urađaja sa internet vezom kao što su računar, tablet ili telefon.
Nakon uspješne prijave školska komisija za upis učenika kontaktiraće roditelje i informisati iste o terminima za testiranje djece i o drugim važnim informacijama.
Promotivni video-spot koji sadrži detaljno uputstvo za roditelje moguće je pogledati putem sljedećeg linka: https://www.youtube.com/watch?v=os49avBTmjw