Školsko takmičenje iz matematike

Školsko takmičenje iz matematike je održano 7. 2. 2023. godine od 12.30 do 13.30 časova. Na takmičenju je učestvovalo 7
učenika šestog razreda 11 učenika sedmog razreda, 7 učenika osmog razreda, 5 učenika devetog razreda naše Škole, koji su u redovnoj nastavi pokazali najbolji uspjeh u rješavanju složenijih matematičkih zadataka.
Na školsko takmičenje pozvani su i učenici šestog razreda iako nisu u programu takmičenja od strane Pedagoškog zavoda.
PLASMAN SA ŠKOLSKOG TAKMIČENjA IZ MATEMATIKE
Šesti razred
1. Đukić, Tamara 6/2
2. Vračar, Arsenije 6/1
3. Vojinović, Dušica 6/2
4. Rudić, Nikša 6/1
5. Ćejić, Đorđe 6/1
6. Trivan, Andrea 6/3
7. Milićević, Aleksa 6/3
Sedmi razred
1. Milošević, David 7/2
2.Đurić, Stefan 7/2
3. Topić, Ivana 7/1
4. Đukić, Sofija 7/2
5.Maksimović, Katarina 7/3
6. Gavrilović, Sofija 7/1
7. Jovanović, Vuk 7/3
8. Tomišić, Žana 7/1
9.Glumac, Sofija 7/4
10.Tešanović, Ana 7/4
11.Grbić, Strahinja 7/1
Osmi razred
1.Ciganović, Ana 8/2
2. Višić, Elena 8/2
3. Jović, Vuk 8/3
4. Glavašević,Nataša 8/1
5. Vržina, Vuk 8/2
6. Pavlović, Vasilije 8/1
7. Hasičević, Hana Aurora 8/3
Deveti razred
1. Vuković, Anka 9/1
2. Kalinić, Aleksa 9/2
3. Novaković, Marija 9/3
4. Malešević, Bojana 9/3
5. Ducanović, Ivana 9/3