JU Osnovna škola - Banja Luka

"ALEKSA ŠANTIĆ"

,,Stvaramo ljude, veće od nas”