Stručni aktivi

STRUČNI AKTIVI

Razredna nastava 

Stručni aktiv razredne nastave čine svi nastavnici razredne nastave.
Predsjednik aktiva – Nataša Knežević.

Aktiv voditelja produženog boravka
Predsjednik – Andrea Đukić

Predmetna nastava

Predsjednik aktiva srpskog jezika – Milena Škrbić
Predsjednik aktiva stranih jezika – Nikolina Hrnić
Predsjednik aktiva matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja – Irena Bojičić
Predsjednik aktiva hemije i biologije -Borjana Đukić
Predsjednik aktiva vaspitne grupe predmeta (LK, MK, FV) – Gordana Majstorović
Predsjednik aktiva istorije, geografije i demokratije sa vjeronaukom – Vlado Rudić