Stručni aktivi

STRUČNI AKTIVI

 

Razredna nastava

Stručni aktiv razredne nastave čine svi nastavnici razredne nastave.
Predsjednik aktiva -Sandra Macanović.

 

Predmetna nastava

Predsjednik aktiva srpskog jezika – Vesna Vrančić
Predsjednik aktiva stranih jezika – Nikolina Hrnić
Predsjednik aktiva matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja – Marko Milovanović
Predsjednik aktiva hemije i biologije -Slađana Španić
Predsjednik aktiva vaspitne grupe predmeta (LK, MK, FV) – Ljiljana Kesić
Predsjednik aktiva istorije, geografije i demokratije sa vjeronaukom – Blagoja Đukić