Stručni aktivi

STRUČNI AKTIVI

 

Razredna nastava

Stručni aktiv razredne nastave čine svi nastavnici razredne nastave.
Predsjednik aktiva -Slobodanka Jekić.

 

Predmetna nastava

Predsjednik aktiva srpskog jezika – Milena Škrbić
Predsjednik aktiva stranih jezika – Sanja Keleman
Predsjednik aktiva matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja – Matilda Petrušić
Predsjednik aktiva hemije i biologije -Borjana Đukić
Predsjednik aktiva vaspitne grupe predmeta (LK, MK, FV) – Gordana Majstorović
Predsjednik aktiva istorije, geografije i demokratije sa vjeronaukom – Tanja Rodić