Stručni aktivi

STRUČNI AKTIVI

Razredna nastava 

Stručni aktiv razredne nastave čine svi nastavnici razredne nastave.
Predsjednik aktiva – Vanja Šindrak.

Aktiv voditelja produženog boravka
Predsjednik – Suzana Dukić

Predmetna nastava

Predsjednik aktiva srpskog jezika – Sanela Predragović
Predsjednik aktiva stranih jezika – Branislava Tabaković
Predsjednik aktiva matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja – Dragana Grbić
Predsjednik aktiva hemije i biologije -Tatjana Borenović
Predsjednik aktiva vaspitne grupe predmeta (LK, MK, FV) – Milorad Pantelić
Predsjednik aktiva istorije, geografije i demokratije sa vjeronaukom – Tanja Rodić