Savjet roditelja

SPISAK ČLANOVA SAVJETA RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2016/17. GODINU

Ime, prezime roditelja i odjeljenje

 1. Predrag Vračar 1-1
 2. Sandra Janković 1-2
 3. Nataša Marinković 1-3
 4. Mirela Aćimović 1 (D)
 5. Sanja Maksimović 2-1
 6. Marina Jungić 2-2
 7. Gordana Drobnjak 2-3
 8. Darko Radanović 2 (D)
 9. Olja Janković 3-1
 10. Momir Ciganović 3-2
 11. Vesna Kos Jović 3-3
 12. Saša Babić 3 (D)
 13. Maja Davidović 4-1
 14. Sandra Miteva Đorđević 4-2
 15. Stevica Perić 4-3
 16. Dejan Prole 4 (D)
 17. Tatjana Dojčinović 5-1
 18. Dragana Popović 5-2
 19. Tanja Žunić 5-3
 20. Saša Babić 5 (D)
 21. Zorica Adzić 6-1
 22. Kristina Ristić 6-2
 23. Tatjana Raca 6-3
 24. Zora Ćorić 7-1
 25. Josip Bajlović 7-2
 26. Jelena Opačić 7-3
 27. Goran Kos 8-1
 28. Ivana Đorđević Popović 8-2
 29. Dijana Marković 8-3
 30. Vladimir Ćurguz 9-1
 31. Dragana Brkić 9-2
 32. Jelena Opačić 9-3