Učionice i kabineti

U ovoj  školskoj godini u našu školu je upisan 51 učenik u prvi razred,  podijeljeni su u dva odjeljenja. Nastava se održava u dve smjene, prva smjena od 9:00-12:00, a druga od 13:00-16:00. Učionica prvog razreda se nalazi u blizini prostorija produženog boravka. Time je djeci koja koriste usluge produženog boravka olakšan prelazak iz jedne prostorije u drugu.

Učionica je opremljena mnogobrojnim didaktičkim materijalima kao i audiovizuelnim sredstvima (tabla, televizor, DVD, CD-plejer, cd-ovi sa dječijom muzikom, bajkama i recitacijama, pokretna scena koja nam mnogo pomaže prilikom izvodjenja raznih igrokaza, mnogobrojni panoi, priče u slikama. U njoj se nalaze stolići i stolice koji su prilagođeni uzrastu učenika i njihovim potrebama. Učenici su u toku nastave okrenuti jedni drugima kako bi se postizali što bolji rezultati u učenju i bolja socijalizacija. Na raspolaganju učiteljicama i učenicima je mala biblioteka koja se nalazi u učionici u kojoj se nalaze sve knjige sa zanimljivim sadržajima, enciklopedijama, bajkama i pričama koje su djeci interesantne i koje prate nastavni plan i program.

U jednom dijelu učionice se nalazi prostor  koji je namijenjen za zajedničku igru i za izvodjenje slobodnih pokreta prilikom slušanja dječije muzike, kao i za rekreaciju i odmor.

Nastava se izvodi po centrima, po programu „KORAK PO KORAK“. Time se postiže da učenici što bolje i temeljnije savladaju sadržaj i teme koje su propisane nastavnim planom i programom. Takvim načinom rada učenicima škola neće predstavljati problem već učenje kroz igru i zabavu. Vrijeme namjenjeno za igrovne aktivnosti, ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, učenici najčešće provode sa učiteljicom na školskom igralištu.