Nastavni kalendar

Obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2017/2018. godinu

Školska 2018/19.godina počinje 1. septembra 2017. godine, i traje do 31.avgusta 2018. godine.

PRVO POLUGODIŠTE – počinje 3. septembra 2017. godine, a
završava 28. decembra 2017. godine.

DRUGO POLUGODIŠTE – počinje 21. januara 2018. godine, a
završava 21. juna 2018. godine, za učenike od prvog do osmog razreda, a
za učenike devetog razreda 7. juna 2018. godine.

Nastavna godina za učenike od prvog do osmog razreda ima ukupno 36 nastavnih
sedmica ili 180 nastavnih dana, a za učenike devetog razreda 34 nastavne sedmice ili
170 nastavnih dana.

RASPUST:
ZIMSKI: počinje 31. decembar 2018.godine, a završava 18. januara 2019. godine.
PROLJEĆNI: počinje 22. aprila 2017. godine, a završava 26. aprila 2017. godine
LJETNI: traje od završetka nastave u školskoj 2018/19. godini do početka nastave u školskoj 2019/2020. godini.

PRAZNICI REPUBLIKE:
DAN POTPISIVANjA DEJTONSKOG SPORAZUMA: 21. novembar
NOVA GODINA: 01. i 02. januar
BADNJI DAN: 06. januar
BOŽIĆ: 07. januar
DAN REPUBLIKE: 09. januar
VELIKI PETAK: 6. april
VASKRS: 26. i 29. april
PRAZNIK RADA: 1. i 2. maj
DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM : 9. maj

Direktor
Svjetlana Radusin, prof.