Nastavni kalendar

Obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2020/2021. godinu

Školska 2019/20. godina počinje 1. septembra 2019. godine, i traje do 31.avgusta 2020. godine.

PRVO POLUGODIŠTE – počinje 1. septembra 2020. godine, a
završava 30. decembra 2020. godine.

DRUGO POLUGODIŠTE – počinje 21. januara 2021. godine, a
završava 18. juna 2021. godine, za učenike od prvog do osmog razreda, a
za učenike devetog razreda 6. juna 2020. godine.

Nastavna godina za učenike od prvog do osmog razreda ima ukupno 36 nastavnih
sedmica ili 180 nastavnih dana, a za učenike devetog razreda 34 nastavne sedmice ili
170 nastavnih dana.

RASPUST:
ZIMSKI: počinje 31. decembar 2020.godine, a završava 20. januara 2021. godine.
PROLJEĆNI: počinje 26. aprila 2021. godine, a završava 30. aprila 2021. godine
LJETNI: traje od završetka nastave u školskoj 2020/21. godini do početka nastave u školskoj 2021/2022. godini.

PRAZNICI REPUBLIKE:

NOVA GODINA: 01. januar
BADNJI DAN: 06. januar
BOŽIĆ: 07. januar
DAN REPUBLIKE: 09. januar
VELIKI PONEDJELJAK: 03. maj
PRAZNIK RADA: 1. i 2. maj
DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM : 9. maj

Direktor
Svjetlana Radusin, prof.