Nastavni kalendar

Obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2017/2018. godinu

Školska 2017/18.godina počinje 1. septembra 2017. godine, i traje do 31.avgusta 2018. godine.

PRVO POLUGODIŠTE – počinje 1. septembra 2017. godine, a
završava 29. decembra 2017. godine.

DRUGO POLUGODIŠTE – počinje 22. januara 2018. godine, a
završava 22. juna 2018. godine, za učenike od prvog do osmog razreda, a
za učenike devetog razreda 8. juna 2018. godine.

Nastavna godina za učenike od prvog do osmog razreda ima ukupno 36 nastavnih
sedmica ili 180 nastavnih dana, a za učenike devetog razreda 34 nastavne sedmice ili
170 nastavnih dana.

RASPUST:
ZIMSKI: počinje 1. januara 2017.godine, a završava 19. januara 2017. godine.
PROLJEĆNI: počinje 2. aprila 2017. godine, a završava 6. aprila 2017. godine
LJETNI: traje od završetka nastave u školskoj 2017/18. godini do početka nastave u školskoj 2018/2019. godini.

PRAZNICI REPUBLIKE:
DAN POTPISIVANjA DEJTONSKOG SPORAZUMA: 21. novembar
NOVA GODINA: 01. i 02. januar
BADNJI DAN: 06. januar
BOŽIĆ: 07. januar
DAN REPUBLIKE: 09. januar
VELIKI PETAK: 6. april
VASKRS: 8. i 9. april
PRAZNIK RADA: 1. i 2. maj
DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM : 9. maj

Direktor
Svjetlana Radusin, prof.