Nastavni kalendar

Obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2019/2020. godinu

Školska 2019/20. godina počinje 1. septembra 2019. godine, i traje do 31.avgusta 2020. godine.

PRVO POLUGODIŠTE – počinje 2. septembra 2019. godine, a
završava 27. decembra 2019. godine.

DRUGO POLUGODIŠTE – počinje 20. januara 2020. godine, a
završava 19. juna 2020. godine, za učenike od prvog do osmog razreda, a
za učenike devetog razreda 5. juna 2020. godine.

Nastavna godina za učenike od prvog do osmog razreda ima ukupno 36 nastavnih
sedmica ili 180 nastavnih dana, a za učenike devetog razreda 34 nastavne sedmice ili
170 nastavnih dana.

RASPUST:
ZIMSKI: počinje 30. decembar 2019.godine, a završava 17. januara 2020. godine.
PROLJEĆNI: počinje 13. aprila 2020. godine, a završava 17. aprila 2020. godine
LJETNI: traje od završetka nastave u školskoj 2019/20. godini do početka nastave u školskoj 2020/2021. godini.

PRAZNICI REPUBLIKE:
DAN POTPISIVANjA DEJTONSKOG SPORAZUMA: 21. novembar
NOVA GODINA: 01. i 02. januar
BADNJI DAN: 06. januar
BOŽIĆ: 07. januar
DAN REPUBLIKE: 09. januar
VELIKI PETAK: 17. april
VASKRS: 18. i 19. april
PRAZNIK RADA: 1. i 2. maj
DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM : 9. maj

Direktor
Svjetlana Radusin, prof.