Vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada škole

U školskoj 2018/19. godini, naša škola je bila jedna od 10 osnovnih škola Republike Srpske u kojima je provedeno vrednovanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada. Vrednovanje je izvršeno za protekli trogodišnji period, po sljedećim područjima rada škole, definisanim kao standardi kvaliteta i to:
Upravljanje i rukovođenje školom;
Poučavanje i učenje;
Učenička postignuća;
Podrška učenicima;
Saradnja škole sa porodicom i ustanovama u lokalnoj zajednici;
Ljudski, fizički i specijalistički resursi unutar škole;
Sistemi i procedure osiguravanja kvaliteta. Na veliku radost i zadovoljstvo svih zaposlenih, stav Republičkog pedagoškog zavoda je bio da smo zaslužili ocjenu ODLIČAN! Nadam se da ćemo u školskoj 2019/20. godini, kao i u svim narednim, biti jednako uspješni i raditi kao veliki složni tim. Svjetlana Radusin, direktor