USPJESI UČENIKA GENERACIJE U VRIJEME PANDEMIJE

Školske godine 2019/20. zbog pandemije korone virusa opštinska, regionalna i državna takmičenja nisu se održala. Učenici koji su se pripremali nisu mogli pokazati svoja znanja i kvalitete i dobiti priznanja za svoj trud. Međutim, udruženje ,,Informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini“ iz Sarajeva je u avgustu poslalo poruku svim Prosvjetno-pedagoškim zavodima, Zavodima za školstvo i Ministarstvima obrazovanja u BiH, u kojima ih obavještava da će se održati dva on-line kola (15.8. i 22.8. 2020. god.) i najbolji takmičari bi se plasirali na Državno takmičenje 30.8. 2020. Naš učenik Miloš Stojnić je odlučio da se prijavi i Naša škola ga je podržala i pratila njegov uspjeh. Miloš se plasirao na Državno takmičenje, zauzeo 3. mesto i osvojio plasman za Evropsku juniorsku olimpijadu ( 3. 9. i 4.9.2020.) u Georgiji.
Miloš učestvuje i na Evropskoj juniorskoj olimpijadi gdje osvaja učešće i na Informatičkoj balkanijadi koja će se održati u novembru 2020. godine.
Mi Milošu čestitamo na sjajnom uspjehu i želimo sreću na svim predstojećim takmičenjima.