Upis u Građevinsku školu

Uprava i stručna služba Građevinske škole nam se obratila dopisom i zahvalila na dosadašnjoj saradnji i ukazivanju prilike da svake godine predstave Građevinsku školu i građevinsku struku našim učenicima.

Ove godine su nam se obratili molbom da učenicima devetog razreda proslijedimo linkove sa informacijama o upisu u JU Građevinska škola Banja Luka.
To su sa zadovoljstvom uradile odjeljenjske starješine, pa ćemo i mi. Ovdje ih možete pronaći.