Takmičenja u programiranju mBot robota

Naša škola je četiri godine aktivno uključena u Sparks kreators ligu koja organizuje takmičenja u programiranju mBot robota na nivou cijele BiH. Završna smotra takmičenja je održana putem video linka 18. 12. 2020. Naša škola jedina iz BL uzela učešće na ovom takmičenju. Ekipu su predstavljali učenici: Marko Ciganović, Petar Zorić, Petar Mijatović, Miloš Bajić i Bojan Perić, učenici IX2 odjeljenja.