Školsko takmičenje

Na školskom takmičenju iz matematike najbolje plasirani su:
VII
1. Ivana Maksimović
2. Nataša Lukić
3. Matija Milovanović
4. Pavle Stević
5. Uroš Vuković
6. Milica Grbić
6. Srđan Mandić
VIII
1.Milica Lukic
2.Milica Bojanic
3.Anika Malidzan
4.Lana Todorovic
5.Milica Stanisavljevic
IX
1. Cimeša Luka
2.Stojnic Miloš
3.Ljubojević Nevena
4.Lukić Nikša
5. Manojlović Ivan
6. Savić Milica
7. Mijić Vukašin
Čestitamo svima