Škole za 21. vijek

Ova školska godina počela je obukom 10 nastavnika predmetne nastave u novoj oblasti.

“Škole za 21. vijek” je regionalni program podrške za razvoj kapaciteta škola u zemljama Zapadnog Balkana kako bi svojim učenicima omogućile da steknu vještine koje su od suštinskog značaja za ostvarivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. vijeka.

U skladu sa promjenama na nacionalnom nivou u obrazovnim politikama i razvoju novih obrazovnih standarda, kreiran je program podrške osnovnim školama širom regiona, kako bi se upoznale sa inovativnom metodikom nastave i unaprijedile digitalne vještine mladih ljudi. Ovaj program se sprovodi paralelno sa opštim nastavnim planom i programom u cilju razvoja vještina kao što su digitalne vještine, vještine rješavanja problema i kritičkog razmišljanja, koje su učenicima neophodne za uspješnu karijeru na radnom mjestu ili za nastavak obrazovanja.

Ovim programom su obuhvaćene sve osnovne škole širom Zapadnog Balkana, a usmjeren je na razrede učenika uzrasta od 10 do 14 godina.

Ovim programom, škole učesnice dobijaju potpunu podršku za razvijanje novih načina rada na nivou škole i učionice. Takođe,  podržimo škole prilikom razmjene iskustva sa drugim školama koje su dio mreže, uključujući i škole iz drugih zemalja.