Škole za 21. vijek

Dijelimo iskustvo tokom dvodnevnog boravka u Sarajevu na Državnom prvenstvu škola, učesnica Pilot projekta ,,Škole za 21. vijek” u kodiranju. Projekat je proglašen otvorenim i za ostale škole, a mi smo svoju uspješnost u njemu dokazali osvajanjem trećeg mjesta i specijalne nagrade u vidu učešća na predstojećem Sajmu inovacija i tehnike u Beogradu. Zahvaljujem se svim nastavnicima koji su tokom tekuće školske godine radili sa našim učenicima u Klubu za kodiranje i nadam se, da će nam znanja koja smo stekli ovih dana u Sarajevu biti od pomoći da i ostalim učenicima, pogotovo onima mlađeg uzrasta, približimo kodiranje, kao veoma atraktivnu, cijenjenu i perspektivnu vještinu. Braća Igor i Ivan Marković su već sada stručnjaci u ovoj oblasti i zaslužuju uvažavanje, koje su im iskazali i ostali takmičari, žiri, ministri i ambasador Velike Britanije u BiH. Dječacima i koordinatoru Kluba, nastavnici Gordani Majstorović, koja mada predaje muzičku kulturu, posjeduje izuzetno znanje i vještinu i u ovoj oblasti se zahvaljujem na još jednom velikom uspjehu naše škole. Svjetlana Radusin, direktor.