Rang liste školskih takmičenja

Najuspješniji učenici na školskom takmičenju  iz matematike VII razred:

1. Pavle Miljević VII2
2. Anka Vuković VII1
3. Bojana MaleševićVII2
4. Teodora Gvozden VII3
5. Ivana Ducanović VII2
6. Aleksej Tolimir VII3

Najuspješniji učenici na Školskom takmičenju iz fizike VII razred:

1. Aleksa Kalinić VII 2
2. Anka Vuković VII 1
3. Kosta Malidžan VII 2
4. Vuk Gostimirović VII 2

Rang lista učenika na Školskom takmičenju iz informatike, održanog 15. februara.

1. Petar Mijatović IX 2
2. Marko Ciganović IX 2
3. Petar Zorić IX 2, David Cvijić VIII 1
4. Veljko Tešanović IX 1
5. Ivana Knežević VIII 2, Srđan Mandić VIII 2

Školsko takmičenje u poznavanju Pravoslavne vjeronauke održano je 17. februara 2021. godine.
Najuspješniji učenici su:
1. Jana Prosic (VI3)
2. Marija Milanovic (VI3)
3. Atina Jagodić (VI1)
4. Pavle Ratković (VI1)
5. Pavle Popovic (VI3)
6. Vukašin Mrkobrada (VI1)