Obnova kabineta tehničkog i informatike

Proljećni raspust smo veoma dobro iskoristili. Naši učenici su prethodno, iz kabineta tehničkog i informatike, sa svojim nastavnicama uklonili namještaj i učila. Zatim je na redu bilo brušenje i lakiranje starog, dotrajalog parketa, krečenje, te postavljanje novih zavjesa. Sve po redu, u dobroj atmosferi, i… rezultat nije izostao. Još nam trebaju novi računari. Nadamo se da će se, zbog našeg velikog uloženog truda i rezultata na najvišim nivoima takmičenja koji su potekli upravo iz ovih kabineta, pronaći donatori i sve nas obradovati, te da ćemo uskoro pisati i o tome.