Objavljen konkurs za upis učenika u srednje škole

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da je objavljen Konkurs za upis učenika u srednje škole, u školskoj 2020/21. godini, i da se očekuje upis oko 9.800 učenika koji završavaju osnovnu školu.

U prve razrede srednjih škola planiran je upis 10.969 učenika, od čega 2.677 učenika raspoređenih u 119 odjeljenja zanimanja trećeg stepena složenosti i 8.298 učenika raspoređenih u 348 odjeljenja zanimanja četvrtog stepena složenosti.

Ministar Natalija Trivić, na današnjoj konferenciji za medije, istakla je da je Ministarstvo upisne politike pripremilo u saradnji sa lokalnim zajednicama i privredom kako bi bile prilagođene potrebama tržišta rada.

„Naš cilj je da učenicima, koji ne žele nastaviti školovanje, osiguramo zaposlenje, a onima koji planiraju da nastave obrazovanje, dobre kompetencije za nastavak školovanja. Tržištu rada potrebna su zanimanja u oblasti mašinske, tekstilne i drvoprerađivačke industrije”, rekla je Trivićeva. Podsjetila je da od prošle godine imamo potpisane ugovore sa oko 100 privrednih društava koji obezbjeđuju plaćene učeničke prakse u tim privrednim subjektima.

Napomenula je da je izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju definisano da 25 odsto praktične nastave treba da se obavi kod poslodavca.

„Želimo da omogućimo da naši učenici po završetku srednje škole, po principu dualnog obrazovanja, imaju vještine, kompetencije i stručnost kako bi mogli kvalitetno da obavljaju poslove na radnom mjestu”, rekla je ministar Natalija Trivić.

Naglasila je i da su sve srednje škole, uz tekst konkursa na oglasnoj tabli škole, obavezne da objave i plan upisa učenika, tabelarni pregled o broju nezaposlenih radnika i njihovo zapošljavanje u 2019. godini, te podatak o deficitarnim zanimanjima za svoju školu kako bi učenici imali pregled šta je traženo na tržištu rada.

Prilikom upisa, kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama i u tom slučaju im se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka, a rangiranje se vrši prema uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova, a bodovanje vrši na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi, uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji ili odsjeku u umjetničkim školama, za koji kandidat konkuriše, te na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za umjetničke škole.

Javnim konkursom određena su dva upisna roka, i to: junski rok – od 15. do 26. juna i julski rok – od 6. do 17. jula 2020. godine.

U junskom upisnom roku, prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 15. 06. 2020. godine, a završava se u utorak, 16. 06. 2020. godine, za učenike koji imaju 60 i više bodova. Rezultati upisa objavljuju se u četvrtak, 18. 06. 2020. godine. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 22. 06. 2020. godine, a završava se u srijedu, 24. 06. 2020. godine, za učenike koji imaju manje od 60 bodova. Rezultati upisa objavljuju se u petak, 26. 06. 2020. godine.

U julskom upisnom roku, prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole i srednje trogodišnje škole počinje u ponedjeljak, 06. 07. 2020. godine, a završava se u srijedu, 08. 07. 2020. godine. Rezultati upisa objavljuju se u petak, 10. 07. 2020. godine. Od ponedjeljka, 13. 07. 2020. godine, do petka 17.07.2020. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odnosno smjerove u gimnazijama, struke i zanimanja u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama gdje ima slobodnog mjesta.

Kada je riječ o upisu učenika u srednje umjetničke škole, prijem dokumenata u junskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 15. 06. 2020. godine, a završava se u utorak, 16. 06. 2020. godine, dok se posebni ispit u junskom upisnom roku kandidati polažu u četvrtak, 18. 06. 2020. godine i u petak, 19. 06. 2020 godine. Rezultati upisa objavljuju se u subotu, 20. 06. 2020. godine.

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje umjetničke škole u julskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 06. 07. 2020. godine, a završava se u utorak, 07. 07. 2020. godine, dok posebni ispit kandidati polažu u četvrtak, 09.07.2020. godine i petak, 10.07.2020. godine. Rezultati upisa objavljuju se u subotu, 11.07.2020. godine.

Od ponedjeljka, 13.07.2020. godine do petka 17.07.2020. godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u srednje škole gdje ima slobodnog mjesta.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa. Lica koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju mogu imati drugu dobnu granicu za upis u prvi razred, a najviše do navršene 21. godine i oni se školuju u skladu sa preporukama navedenim u nalazu i mišljenju stručne komisije. Učenici sa posebnim obrazovno-vaspitnim potrebama upisuju se na osnovu nalaza i mišljenja stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje donosi nadležna ustanova i oni ne podliježu kriterijumima bodovanja za upis.

Svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije BiH konkurišu pod jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu, a pod istim uslovima mogu da konkurišu i upisuju se i učenici iz drugih država. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih, odnosno dokazom o izvršenoj nostrifikaciji diplome kada je riječ o učenicima iz druge države.

Javni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2020/2021. godini, kao i plan upisa, dostupni su i na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

Preuzeto sa sajta Vlade RS​