OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE BUDUĆIH PRVAČIĆA

Poštovani roditelji,
Obavještavamo vas da će se evidencija djece dorasle za upis u prvi razred vršiti putem mejl adrese os011.strucna.sluzba@skolers.org ili na broj telefona 066 409 341, od 30.marta do 10. aprila 2020. godine u periodu od 9:00-14.00 časova.
Podaci koje je neophodno dostaviti su:
*ime i prezime djeteta
*datum rođenja
*adresa stanovanja
*broj telefona
*osnovni podaci o roditeljima (ime i prezime roditelja, zanimanje)
Dokumentacija potrebna za upis (potvrda o prebivalištu i potvrda o obavljenom sistematskom pregledu) ne treba da se donosi u školu, niti šalje poštom. Dokumentaciju će roditelji dostaviti kada dijete dovedu na testiranje.
Informacije o terminima testiranja djece, roditelji će dobiti naknadno, u skladu sa preporukama nadležnih institucija.

UPRAVA ŠKOLE