Obavijest za roditelje – produženi boravak

Roditelji učenika prve trijade koji su zainteresovani da njihova djeca koriste produženi boravak u školskoj 2018/19.godini, dužni su da sa školom potpišu ugovor o tome. Obrasce ugovora (dva primjerka) zainteresovani roditelji će preuzimati kod voditelja produženog boravka te popunjene i potpisane dostaviti u sekretarijat škole do 20.09.2018.godine.
Prednost prilikom uključivanja u produženi boravak, imaju učenici kojima se oba roditelja nalaze u stalnom radnom odnosu, o čemu je, uz ugovor, potrebno dostaviti dokaze –uvjerenja o zaposlenju. Nakon što ugovori budu ovjereni od strane škole, svoj primjerak roditelji će moći preuzeti kod voditelja prod.boravka.
U slučaju da zainteresovanost bude veća od smještajnog kapaciteta, prednost imaju učenici nižih razreda.
Radno vrijeme produženog boravka je od 07,00-17,00 časova.
Molimo roditelje da ne dovode učenike u produženi boravak prije roditeljskog sastanka koji će se održati 04.09.2018.godine odnosno prije nego što potpišu ugovor sa školom.