Nedjelja djeteta

U Nedjelji djeteta u protekle tri godine pružamo učenicima mogućnost da uđu u ulogu nastavnika. Oni se vrijedno i ozbiljno pripremaju za čas, potom svojim vršnjacima prenose znanje, prezentuju radove, ali i ispituju ih. Sve ove aktivnosti se odvijaju u veseloj atmosferi i s radošću. Pored ove aktivnosti, raznovrsni sadržaji prate Nedjelju djeteta u školi.