Nastava na daljinu do 5. aprila

Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske je na današnjoj sjednici donio Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj kojim se pored ostalog obustavlja vaspitno-obrazovni rad u prostorijama osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj u periodu od 29. marta do 05. aprila 2021. godine.
Sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj dužne su da u ovom periodu organizuju nastavu na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.
Izvođenje nastave na daljinu za učenike osnovne škole realizovaće se putem Javnog servisa Radio televizije Republike, upotrebom Office 365 naloga i alata uz dodatak novog alata Majkrosoft Tims (Microsoft Teams) ili putem drugih alata koje nudi Google platforma (gugl učionice), privatnih imejl adresa nastavnika, komunikacijom putem društvenih mreža i servisa za razmjenu poruka (Viber) ili telefonskim putem (SMS porukama ili pozivima), kao i korištenjem platforme Ministarstva prosvjete i kulture eNastava (https://enastava.skolers.org/) na kojoj se nalaze školski časovi realizovani putem Javnog servisa RTRS-a, kao i dodatna uputstva nastavnicima za upotrebu alata za komunikaciju sa učenicima.
Takođe, obustavlja se organizovanje proširenog programa u prostorijama osnovnih škola u periodu od 29. marta do 05. aprila 2021. godine, kao i sve ostale vannastavne aktivnosti.
Naprijed navedenim Zaključkom utvrđeno je da škole trebaju organizovati rad od kuće za vannastavno osoblje, uključujući i stručne saradnike, za poslove za koje je to moguće.
Škole su u obavezi da se pridržavaju svih mjera i preporuka, te organizuju rad u skladu sa Instrukcijom o organizovanju vaspitno-obrazovnog rada na daljinu.
Takođe, u periodu od 29.3. do 05.04.2021. godine, škole stranih jezika i udruženja građana koja pružaju neformalne obuke za djecu i učenike, kao i auto škole dužne su da nastavu i aktivnosti koje zahtijevaju rad sa više ljudi u grupi (predavanja, obuke prve pomoći i sl.) organizuju na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.