Naša bivša učenica na međunarodnoj konferenciji u Moskvi

Naša bivša učenica, Anastasija Marić, sada studentkinja SP srpskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, učestvovala je na onlajn studentskoj konferenciji „Dominantы serbskoй kulьturы”, održanoj u Moskvi 6–10. novembra 2020. godine, kao jedini učesnik iz BiH. Konferencija je održana u okviru Druge naučno-praktične škole srbistike, u organizaciji Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta „M. V. Lomonosov”, Instituta za lingvistička istraživanja Ruske akademije nauka, Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka i Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a okupila je tridesetak studenata i doktoranada iz Rusije, Srbije, Crne Gore i BiH. Teme konferencije, koja je uključila i predavanja eminentnih ruskih i srpskih naučnika, bile su srpski jezik, književnost i kultura te slovenska filologija.
Anastasija Marić izlagala je referat „Muzika u dubrovačkim pastoralnim dramama XVI vijeka. Ona je još jedan uspješan učenik naše škole. Čestitamo Anastasiji od srca.