Kućna njega za osobe sa sumnjom na COVID-19 ili potvrđene slučajeve

☑️ U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su povišena temperatura, kašalj, malaksalost, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili daljnje upute.
☑️ Boravite u posebnoj sobi, bez drugih članova porodice. Ako to nije moguće, nosite medicinsku masku i držite distancu od dva metra od drugih ljudi. Sobu treba dobro prozračiti, a ako je moguće koristite posebno kupatilo.
☑️ Često perite ruke sapunom i vodom ili dezinficirajte alkoholnim sredstvom.
☑️ Koristite posebno posuđe, šolje, čaše, pribor za jelo, peškire i posteljinu za bolesnu osobu. Perite sve deterdžentom i vodom.
☑️ Pratite zdravlje svih ukućana za simptome kao što su povišena temperatura, kašalj, malaksalost, gubitak mirisa ili okusa. Ako se javi teško disanje, odmah pozovite vašu zdravstvenu ustanovu.