Kroz učionicu prvog razreda

Kroz učionicu prvog razreda, tokom dana, a kroz tri smjene prođe 80 prvačića. Učionica je, iako se nalazi u suterenu školske zgrade, uslovna i lijepo opremljena, no uvijek nešto nedostaje. Ove godine smo bili u obavezi obezbijediti uslove za početak procesa digitalizacije i u prvom razredu, što je iziskivalo ulaganje materijalnih sredstava. Na roditeljskom sastanku su ova razmišljanja i predočena, da bi već par dana nakon toga, u vidu donacije stigao projektor, platno za projekciju i laptop. Nakon toga, u organizaciji roditelja učenika prvog razreda postavljen je i novi laminat.
Hvala svima u ime Škole na razumijevanju, angažmanu i pozitivnoj energiji koja nam je u ovim vremenima dragocjena i koju sa zadovoljstvom razmjenjujemo.