„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“

Zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić, zajedno sa predstavnicima Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ambasade Švajcarske u BiH, obišao je danas naš Osnovnu školu „Aleksa Šantić“ u MZ Rosulje, gdje će uskoro započeti realizacija projekta sanacije sanitarnih čvorova koji će biti sproveden u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Projekat ima za cilj da podstakne građane na što veći aktivizam radi rješavanja problema u mjesnim zajednicama i povezivanja sa jedinicom lokalne samouprave – rekao je Amidžić.