Festival nauke

Na 9. festivalu nauke u Banjoj Luci, održanom 29.11.2019. godine u Kamenoj kući na Kastelu predstavljena je radionica na temu: „Kolorit pisaca 20. vijeka“. U radionici su, predvođeni nastavnicom Milenom Škrbić, učestvovali učenici naše škole. Učenici su imali zadatak da poslije pročitane pjesme, izdvajaju riječi kojima se imenuju boje, a potom ih upotrebljavaju kao polazište za nastanak slike apstrakcije. Tako se u spoju lingvistike, književnosti i likovne umjetnosti na nekonvencionalan način njeguje naklonost ka istraživačkom radu i istovremeno razvija kultura čitanja.
Organizatori ove radionice su profesorice srpskog jezika i književnosti: Biljana Babić, Smiljana Antonić i Zorana Glišić. Učenici su odlično razumjeli zadatak, a to se vidi iz njihovih likovnih ostvarenja koja su nastala kao produkt radionice.