Evidencija djece dorasle za upis u prvi razred

EVIDENCIJA DJECE DORASLE ZA UPIS U PRVI RAZRED

Evidencija djece za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu počinje 16.
marta i vršiće se do 27. marta 2020. godine od 8.00 – 14.00 časova.
(17.03. и 19.03.2020. godine од 08:00-17:00 časova)
Evidencija će se vršiti u prostoriji stručne službe škole. Prilikom evidencije neophodno je predati:
 rodni list djeteta
 potvrdu o adresi stanovanja iz CIPS-a.
Roditelji će prilikom evidencije dobiti termin za ispitivanje zrelosti za polazak djeteta u školu.
U prvi razred za školsku 2020/2021. godinu upisuju se djeca koja do 31.08.2020. godine navršavaju
šest godina, i koja su psihofizički sposobna za praćenje i savladavanje vaspitno-obrazovnog
programa u školi, te djeca koja su starija od šest godina, a nisu zbog bolesti ili drugih razloga
upisana u školu.
Na zahtjev roditelja i na osnovu mišljenja komisije, u prvi razred mogu se upisati i psihički i fizički
razvijena djeca koja do kraja kalendarske godine navršavaju šest godina.