Eksterno vrednovanje postignuća učenika 9. razreda iz Srpskog jezika i Matematike školske 2016/2017

Republički pedagoški zavod će u školskoj 2016/17. godini, u svim osnovnim školama Republike Srpske, provesti eksterno vrednovanje postignuća učenika devetog razreda iz Srpskog jezika i Matematike. Eksternim vrednovanjem će biti obuhvaćeni učenici koji pohađaju nastavu po nastavnom planu i programu za osnovnu školu.

Takođe, Zavod je, u svrhu pripreme učenika za eksterno vrednovanje postignuća, pripremio Kataloge ispitnih zadataka za matematiku i srpski jezik, koje od 01.februara 2017. godine možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Zbirka_zadataka_EVUP_16-17_-_Srpski_jezik

Zbirka_zadataka_EVUP_16-17_-_Matematika

Eksterno vrednovanje postignuća učenika 9. razreda i ove školske godine ćemo provesti eksperimentalno, 25. i 26. aprila 2017. godine. Cilj eksternog vredovanja je: utvrditi nivo znanja, umijenja i vještina iz predmeta Srpski jezik i Matematika kojima su učenici ovladali na kraju osnovne škole; utvrditi procedure eksternog vrednovanja učeničkih postignuća nizom zadataka objektivnog tipa; provjeriti prihvaćenost eksternog vrednovanja učeničkih postignuća od strane škola (nastavnika i učenika) i ukupne javnosti.