Djeca prije svega

Zadovoljstvo je objaviti da je je završena sanacija objekta Područnog odjeljenja JU OŠ ,,Aleksa Šantić u Drakuliću. Zamijenjena je sva vanjska stolarija, uklonjeni zidni paneli od azbest-cementnih ploča, postavljena termoizolacija i fasada, keramičke podne obloge, a prije dvije godine zamijenjen je krov.
Zahvaljujemo se Gradskoj upravi što su naše probleme i molbe tretirali kao prioritetne i finansirali navedene radove.
Imamo još planova za naredni period, u to više niko i ne sumnja.