Novosti

Pravilnik o pohvalama i nagradama učenika

Na osnovu članova 69,70,71 0,72 Zakona o osnovnom obrazovanju i  vaspitanju (“Službeni glasnik RS “, br. 74/2008) i članova 40 i 41 Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole “Aleksa Šantić” je na sjednici održanoj 2012/3/29. godine, donio

PRAVILNIK O POHVALAMA I NAGRADAMA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE “ALEKSA ŠANTIĆ ” BANJA LUKA (more…)

Radost Evrope

 

Naša škola je bila učesnik na manifestaciji u Beogradu “RADOST EVROPE”